Skip to main content

Privacy statement

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Mirador Holding B.V. van u verzamelt en hoe wij die gegevens gebruiken. Daarnaast vindt u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Bedrijfsgegevens

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Mirador Holding B.V. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mirador Holding B.V. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit statement of de verwerking van gegevens dan kunt u contact opnemen via:

Mirador Holding B.V.
Soestdijkerstraatweg 62
1213 XE Hilversum
Telefoonnummer: +31 35 642 2400

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Mirador Holding B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u;
  • Het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
  • Het uitvoeren van analyses;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het betreffende doeleinde.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien u hier toestemming voor geeft, wanneer dit nodig is om een overeenkomst na te komen of wanneer dit een wettelijke verplichting is. Wij vragen alleen gegevens die wij nodig hebben om het beoogde doel te behalen.
Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is en u gaat niet akkoord met het delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kunnen wij u niet van dienst. Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen u de dienst te kunnen aanbieden.

Waarom wij persoonsgegevens delen

Bij de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij derden in. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die ondersteunen bij de hosting van onze website en partijen die het vastgoed beheren. Uw persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, dan doen zij dit als ‘verwerker’ voor Mirador Holding B.V. Wij hebben duidelijke afspraken met deze partijen gemaakt, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd.

Bewaartermijn en beveiliging van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het betreffende doeleinde of zolang nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Toegang tot uw persoonsgegevens en deze beheren

U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Daarnaast heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op.

Cookies en soortgelijke technologieën

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

  • De functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website juist functioneert;
  • De analytische cookies worden ingezet om het gebruik van de website te kunnen meten en worden geplaatst door Google Analytics.

De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies verzamelen worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar u als bezoeker van de website, daarom hoeft u hier ook geen toestemming voor te geven.

Wijziging statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Vragen en contact

Bij vragen over het privacy statement of over onze diensten zijn wij telefonisch en per post bereikbaar via:

Mirador Holding B.V.
Soestdijkerstraatweg 62
1213 XE Hilversum
Telefoonnummer: +31 35 642 2400